Certificate of Authenticity

Jag bifogar ett äkthetsintyg (Certificate of Authenticity) till alla mina konstverk. Detta för att försäkra konstverkets originalitet. Intyget innehåller information om konstverket, utgåvan, skapat årtal, media, storlek och är signerat av mig. Intyget ska alltid förvaras tillsammans med konstverket eller bifogat på konstverkets baksida.

I provide a certificate of authenticity to all my artwork. This is to ensure the originality of my artwork. The certificate includes information about the artwork, edition, creation year, media, size and is signed by me. The certificate should always be kept with the art or attached to the backside of the artwork.

BERNDT

Äkthetsintyg / Certificate of Authenticity