Konsulting – Consulting

Jag har lång och bred erfarenhet inom IT, med bland annat konsulting och projektarbeten, men även andra områden där jag nu erbjuder mina tjänster inom följande nedan nämnda områden. Det kan vara alltifrån företag som har behov av någon extra resurs eller någon konstnär som behöver hjälp med en logo, blogg eller enklare hemsida.

I have a long and wide experience in IT (Information Technology), as consulting and project management, but also in other areas where I now offer my services in the following mentioned below. It can be a company in need för a resource to manage the following or why not an artist in need of a logo, blog or simple webpage.

IT

Är ditt företag/organisation i behov av förstärkning av ledarskap inom IT-enheten för en begränsad period.
Allt från teamleader, gruppchef till IT-chef.
Kontakta mig för möte och vidare diskussion.
Från 2000,- kr/h

Databaser – Database Management
Allt från modellering av databaser, enklare register till enklare databasdesign, administration av databaser/register samt informationshantering.
Från 1750,- kr/h

Projekt – Projects

Behöver ditt företag/organisation hjälp inom projektarbete?
Kontakta mig för möte och vidare diskussion av vad jag kan hjälpa till med…
Från: 1000,- kr/h

Behovsanalyser – Needs analysis
Jag hjälper till att kartlägga, analysera och sammanställa ditt företags/organisations olika behov genom workshops och med rapportering till beställare.
Från: 1200,- kr/h

Kravhantering – Requirements Management
Metoder för att kartlägga, hantera och sammanställa din organisations behov & krav till en kravspecifikation inför upphandling av IT-system.
Erfarenhet av både privata och offentliga upphandlingar!
Från: 1500 kr/h

Design

Behöver du hjälp med logo, affisch eller annat original till trycksak? Jag erbjuder olika designtjänster utifrån överenskommelse.
Under menyn Konsulting hittar du även ett enkelt design-galleri över produkter som jag tagit fram.
Från: 1000,- kr

Hemsida/Blogg – Webpage/Blog
Jag erbjuder även min hjälp att lägga upp en enklare hemsida/blogg på befintliga plattformar utifrån dina behov. Det kan vara Portfoliobox eller WordPress som denhär sidan ligger på.
Kontakta mig för vidarediskussion och på vilket sätt du kan förbereda dig innan vi kör igång.
Från: 1500,- kr


Vill du ha hjälp med något speciellt inom de ovannämnda områdena?
Do you need my help in any of the areas above?