Fotokonst – Photo Art

Mitt intresse för fotografi började tidigt då jag började fotografera med olika typer av kameror både med negativ och positiv färgfilm samt svart/vit film. Jag gick olika kurser inom fotografi och film- & fotoframkallning för att lära mig mera. Jag var även aktiv inom fotoklubbar och jag undervisade andra medlemmar i fotograferi och film- & fotoframkallning. Jag har även erfarenhet av att ha arrangerat fotoutställningar med flera fotografer samt även egna fotoutställningar i galleri-miljö. I början av 2000-talet övergick jag till digital fotografi med digital bildhantering på dator med tillhörande programvara. En övergång till raw-format var också nödvändigt för att bättre kunna bearbeta bilderna. Min långa erfarenhet inom IT-branschen har underlättat övergången till det digitala arbetssättet där jag främst arbetar med Capture One Pro från Phase One. Jag är mestadels självlärd och för att hålla mig ajour brukar jag läsa tidsskrifter, fotoböcker och snappar upp lite tips här och där av andra fotografer. Min kreativitet och nyfikenhet har hjälpt mig mycket för att uppnå det resultat som jag eftersträvat och vill förmedla i mina bilder. Mitt konstnärliga motivområde är i första hand landskap och natur men även kreativ fotografi.

I started with photography as a young boy, trying out different types of cameras with both negative and positive colorfilm as well as black & white film. Later on I started my digital photography journey. I also attended a lot of courses in photography and filmmaking to learn more. In my youth I was an active member within different clubs for people interested in photography. I also taught the members in photography and the developing process. By reading a lot of litterature and magazines I have learned the digital way of photography and image processing on computers.
I also did arrange and manage photoexhibits where other photographers could attend with their photographs, but also my own solo exhibitions in Gallery environment.


Landskap – Landscapes

Landskapsbilder hör absolut till mina favoriter och är ett ypperligt sätt att visa det vackra omkring oss på ett överskådligt sätt. Det kan vara alltför skogslandskap, sjölandskap eller annat typiskt naturlandskap. Bilderna är i färg och så naturtrogna som möjligt för att upplevas som vanliga fotografier.

Landscapes are my absolute favourites and a perfect way of showing the beauty surrounding us. Whether it is forestscapes, seascapes or other typical natural landscapes, it is our beautiful world that is in focus. Images in color and in different light as natural as possible to enjoy them the most.

Natur – Nature

Jag älskar att vara ute i naturen och spenderar gärna tid att hitta vackra naturmotiv som jag kan arbeta vidare med. Naturen har mycket vackert att erbjuda och det finns så många detaljer som man sällan ser på håll. Det gäller bara att hitta allt och det innebär också att man ibland får jobba väldigt nära marken eller väldigt nära ett motiv för att kunna få en bra bild av det.

I love being in the nature and I have no problem spending time to find beautiful motives that I can work with. Nature has so much to offer and there are so many details you cannot see from a distance. You just have to find everything and this can be challenging sometimes. Working close to the ground and extremely close to an object is sometimes the only way to be able to get a good picture of it.

Selektiv färgsättning – Selective coloring

Ibland kan det vara alltför många färger eller detaljer som stör det som man egentligen vill lyfta fram i motivet och då brukar jag bearbeta bilden mera noggrant och konstnärligt. Att endast välja ut ett begränsat område i bilder som får representeras i färg och resterande får försiktigt tonas ner i svart/vitt är en teknik som jag tycker mycket om. Det ger också en känsla av mera konstnärlig förmedling och brukar oftast lyfta motivet till en ny nivå.
Selektiv färgsättning kan ta mycket tid då man får jobba noggrant med begränsningar och val av färg för att få rätt effekt.

Sometimes there can be too many colors in the picture, disturbing the main object you want to show. When this happens, I usually want to process the picture more in detail and creatively. To choose a specific area that in the image that represents a color or a detail while all other surrounding details are converted to black & white. This is a technique I am very found of and it helps me show the main object of the image better giving it a specific sense and light. It gives the image a more artistic feel and also captures the viewer in another way.
Selective colouring takes a lot of time because of all the work selecting the areas and selection of the colortones to achieve the right effect to the image.

Svart & Vitt – Black & White

En bild kan ibland lämpa sig bättre att visas i svart/vitt än i färg. Den svart/vita gråskalan upplevs oftast som mera stilren och fotografisk och väcker ofta känslor hos betraktaren. Det ger också betraktaren utrymme att själv tolka bilden och sätta färg utifrån hur denna vill se bilden. Likaså kan motivet lyftas upp genom att alla störande färger läggs åt sidan och motivet istället bygger på ljus och skuggor. Den svart/vita bilden blir tidlös och kan leva länge. Frågan är om den inte blir bättre med åren…

A picture can sometimes be more attractive in black & white tones than in color. The grayscale of black and white can be more elegant and also more stylish and often wakes different feelings at the viewer. The viewer can also interpret the picture his/her own way and set his/her own colors the way he/she wants to see the picture. The motif can also be more calm to look at instead of all the disturbing colors. The image in black & white is mostly timeless and focuses on the light and contrast of the motif. Maybe it even becomes better as time passes by…

Monokrom toning – Monochromatic toning

För att uppnå en ännu mera konstnärlig tolkning av en bild/ett motiv brukar jag använda mig av färgtoner i den monokroma bilden. Bilder är egentligen svart/vit men istället för svart eller vitt väljer jag att lägga en svag färgton på gråskalan. Genom att bearbeta bilden på detta sätt får jag ännu mera utrymme för min konstnärliga bearbetning av bilden. Oftast tillsammans med kontrast och ljus och skuggor för att uppnå den effekt jag vill ha. Dessa bilder är precis som de svartvita men ger möjlighet att lägga till en dimension t.ex. vid inredning av hem, företag eller andra lokaler. Ibland kan en sådan bild även upplevas som en ren färgbild, trots att den inte är det. Varför då? Jo, om det skulle vara samma bild i färg så skulle bilden innehålla en hel del andra färgnyanser som stör motivet. Därför väljer jag ibland att använda denhär tekniken för min konstnärliga syn av motivet.

To be able to achieve even a more artistic feel to a image/motif, I tend to use some toning in the monochrome picture. The image is in black & white, but instead of using the black or white tone, I simply replace the tone with a specific color of my choice to the grayscale. By processing the image this way I can use more of my creative artistic side to achieve what I want to show. As in black & white images the contrast and light are once again in focus here. The result is almost like a color image, but then not. If I would choose to have the picture in color there would be so many other colors disturbing and changing the feel to it. This way I can work with a new dimension in my photo art. The result can be used as decoration of homes, company spaces or other public spaces.

Kreativitet – Creativity

När jag känner för att vara ännu mer extrem i min konstnärliga tolkning av bilden brukar jag ibland låta fantasin få fritt spelrum när jag fotograferar och använda mig av diverse olika ljussättningar, detaljer, bakgrunder m.m. Jag bearbetar en bild extremt med hjälp av olika parametrar i bilden, ex. kontrast, svartpunkt, färgtemperatur, färgomfång m.m. Bilden får då en helt annan färgskala än förväntat eller så är den fotograferad på ett kreativt sätt för att jag vill få med vissa detaljer eller visst ljus redan vid fotograferingstillfället. Här finns inga regler utan det är min fantasi som får jobba fritt.

When I feel like being more extreme in my artistic way of interpreting a picture, I tend to let my fantasy work freely when capturing the picture, using different tools and lighting equipment, backgrounds or details. I also tend to process the image more extremely by changing and working with adjustments and parameters in the processing software, like contrast, black point, white point, light temperature and so on. This gives the image another colorscale than it is supposed to have or it is already been photographed this way to get all the details and colors in at the capturing moment. I never add any object or background in the processing. Everything in the picture is already there in the capture. There are no rules though in the processing by changing or adjusting the parameters. My fantasy is the limit.


%d bloggare gillar detta: