Creative Portfolio

När jag känner för att vara ännu mer extrem i min konstnärliga tolkning av bilden brukar jag ibland låta fantasin få fritt spelrum när jag fotograferar och använda mig av diverse olika ljussättningar, detaljer, bakgrunder m.m. Jag bearbetar en bild extremt med hjälp av olika parametrar i bilden, ex. kontrast, svartpunkt, färgtemperatur, färgomfång m.m. Bilden får då en helt annan färgskala än förväntat eller så är den fotograferad på ett kreativt sätt för att jag vill få med vissa detaljer eller visst ljus redan vid fotograferingstillfället. Här finns inga regler utan det är min fantasi som får jobba fritt.

When I feel like being more extreme in my artistic way of interpreting a picture, I tend to let my fantasy work freely when capturing the picture, using different tools and lighting equipment, backgrounds or details. I also tend to process the image more extremely by changing and working with adjustments and parameters in the processing software, like contrast, black point, white point, light temperature and so on. This gives the image another colorscale than it is supposed to have or it is already been photographed this way to get all the details and colors in at the capturing moment. I never add any object or background in the processing. Everything in the picture is already there in the capture. There are no rules though in the processing by changing or adjusting the parameters. My fantasy is the limit.