Shopping Info

Här hittar du information om standard priser på mina konstverk och produkter som finns i lager till försäljning just nu. Konstverken hittar du genom att i menyn välja ”Art” och därefter kan du filtrera i undermenyn vilka konstverk som du är intresserad av. Se bild 1.

Målad konst: acrylic, aquarelle, alcoink, digital & oil
Fotokonst: animals, creative, black & white, collector’s edition, landscape, nature, studio, poster…

Alla konstverk är signerade, numrerade och Äkthetsintyg medföljer!

Vill du köpa något konstverk som du gillar, kan du skicka in din beställning via en Intresseanmälan eller köpa via PayPal/Kreditkort på respektive konstverks sida. Frakt ingår inte i konstverkets pris utan tillkommer! Om du hellre vill betala på annat sätt så kan du läsa vilka betalningssätt jag erbjuder. Kontakta mig i så fall via Intresseanmälan!

Here you can find information on the standard prices of my artwork and products that are in stock right now and can be purchased directly. The artworks you can find by selecting ”Art” from the menu and then filter the artworks you are interested in through the submenu See picture 1.

Painted art: acrylic, aquarelle, alcoink, digital & oil
Photo Art: animals, creative, black & white, collector’s edition, landscape, nature, studio, poster…

All artworks are signed, numbered and a Certificate of Authenticity is attached!

If you want to buy an artwork you like, you can send your order with a Notice of Interest or you can buy directly trough PayPal/CreditCard on each artwork-page. Freight is not included in the artworks price and will be added! If you prefer to pay in another way you can read about the payment options I can offer you. Please, contact me by sending a Notice of Interest!

Bild 1 / Picture 1

Prislista / Pricelist:

Fotokonst – Photo Art

Size (frame)PosterCanvas/GalleryFine ArtCollector’s Edition
30×40 cm€120
40×50 cm€200€2000
50×70 cm€49€250€350€2000
60×90 cm€450€2000
70×100 cm€69€650€2000
Gallery-print+ €250
Editions /picture50351

Prices for Digital Art & Painted Art can be found on each artwork!

%d bloggare gillar detta: